Nieuws

Internationaal onderzoek van start, primair onderwijs neemt voor het eerst deel

Afgelopen week is Talis 2018, een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders, van start gegaan. Een uniek moment aangezien het primair onderwijs voor de eerste keer deelneemt. Doel van het onderzoek: het verkrijgen van inzichten om de onderwijskwaliteit te verhogen en leraren en schoolleiders de mogelijkheid te bieden om onderwijsbeleid te beïnvloeden.

Talis is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en vindt eens in de vijf jaar plaats. Het doel is dat landen van elkaar leren en het achterhalen van goede praktijkvoorbeelden staat centraal. In Nederland krijgen deelnemende scholen een eigen schoolrapportage, zodat zij zichzelf kunnen vergelijken met de andere scholen in binnen- en buitenland. Benieuwd naar een voorbeeld van dit schoolrapportage? Klik dan hier

Strikte responspercentages
In Nederland zijn tweehonderd basisscholen geselecteerd voor deelname (hiervan hebben inmiddels 134 scholen hun deelname toegezegd). Om meegenomen te kunnen worden in de internationale vergelijkingen hanteert de OESO een strikt responspercentage van 75%. De komende periode zal het team van Talis de overige scholen benaderen. Wilt u als school ook meedoen en bent u niet geselecteerd? Meld u dan aan via talis@ecorys.com.

Bekijk het filmpje


Meer info?
Bezoek de website www.talis2018.nl of lees ons eerdere bericht