Nieuws

Kabinet wil lerarentekort terugdringen maar salaris niet verhogen

Om het lerarentekort terug te dringen, wil het kabinet vooral voortborduren op bestaande, regionale initiatieven en in kaart brengen wat potentiele leraren belemmert om in het onderwijs aan de slag te gaan. Het lerarensalaris verdient volgens het kabinet ‘blijvende aandacht’, maar extra geld uittrekken om die salarissen te verhogen, behoort niet tot de plannen.

Volgens de meest recente ramingen dreigt in het primair onderwijs in 2020 een tekort van vierduizend voltijds leraren en schoolleiders, oplopend tot tienduizend voltijdsbanen in 2025. In opdracht van de Tweede Kamer komen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) daarom met een plan om dit tekort tegen te gaan.

Vijf oplossingsrichtingen moeten hieraan bijdragen, schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De oplossingen moeten vooral op regionaal niveau tot stand komen. De tekorten verschillen per regio en daarom is maatwerk op dit niveau vereist’, aldus de bewindslieden.

Bussemaker en Dekker willen de in-, door-, en uitstroom van lerarenopleidingen vergroten en ook de zij-instroom bevorderen. Lerarenopleidingen worden onder meer gevraagd hun beleid kritisch te bekijken en waar nodig actie te ondernemen. Schoolbesturen kunnen daaraan bijdragen, stellen ze, te helpen door duidelijk aan te geven wat zij van nieuwe leraren nodig hebben.

Daarnaast willen de minister en staatssecretaris meer leraren behouden voor het onderwijs en mensen met een lerarenbevoegdheid die niet (meer) in het onderwijs werken, weer verleiden in het onderwijs aan de slag te gaan. Het leraarsvak kan aantrekkelijker worden gemaakt door leraren meer carrièreperspectief te bieden, schrijven Bussemaker en Dekker tot slot. Ze gaan daartoe inventariseren welke mogelijkheden er voor leraren zijn om zich te specialiseren als onderwijsontwikkelaar, coach, mentor, onderzoeker of als vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, kunst en cultuur.

De PO-Raad denkt dat het plan goede elementen bevat die het lerarentekort kunnen helpen terugdringen. Maar om het probleem op te lossen is meer nodig, stelt ze. Zo moeten de lerarensalarissen omhoog. Alleen al het feit dat die salarissen in het primair onderwijs veel lager zijn dan die in het voortgezet onderwijs is niet meer uit te leggen. Die moeten gelijk worden getrokken om het primair onderwijs aantrekkelijk te maken voor de huidige én potentiële leraren. De PO-Raad hoopt dat een volgend kabinet hier werk van maakt.