Nieuws

Lerarencollectief officieel van start

Op maandag 2 maart is het Lerarencollectief officieel van start gegaan. Als beroepsgroep wil zij zich inzetten voor meer zeggenschap over het vakmanschap van leraren. De PO-Raad is positief over de oprichting van het Lerarencollectief. 

Naast het verbeteren van de informatiepositie en meer inspraak van leraren, wil het lerarencollectief zich ook inzetten voor doorlopende professionalisering, beroepsstandaarden en bevoegdheden, het dichten van de kloof tussen opleiding en beroepspraktijk en een goede begeleiding van startende leraren. De PO-Raad staat achter de doelstellingen van het Lerarencollectief en vindt het belangrijk dat leraren nauw betrokken worden, goed geïnformeerd zijn en dat zij regie houden over de ontwikkeling van hun beroep.  

Zo is de PO-Raad met het Lerarencollectief in gesprek om te kijken hoe we de rol van leraren binnen het concept ‘Samen Opleiden’ kunnen vergroten. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor cofinanciering van de contributie. Bijvoorbeeld vanuit het individuele professionaliseringsbudget uit de cao.   

Samenwerken aan goed onderwijs 

De PO-Raad vindt dat de kwaliteit van de leraar een bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar aan de ontwikkeling van kinderen levert het hele schoolteam een bijdrage. Goed onderwijs vraagt om een nauwe samenwerking tussen onderwijsondersteunend personeel, leraren, schoolleiders en schoolbesturen.

Over het lerarencollectief

Het Lerarencollectief hoopt dat uiterlijk 1 augustus 15.000 leraren uit het primair onderwijs zijn aangesloten. Uiteindelijk hopen zij door te groeien naar tienduizenden leden. Op de website www.lerarencollectief.nl kunnen leraren terecht voor meer informatie of om lid te worden. Het Lerarencollectief is een initiatief van Jan van de Ven en Thijs Roovers. Zij hebben in 2017 PO in Actie opgericht. De PO-Raad wenst het Lerarencollectief een vliegende start toe.