Nieuws

'Minister zoekt naar meer geld voor zij-instromers'

Terwijl diverse media afgelopen vrijdag nog berichtten dat de subsidie voor zij-instromers in het primair onderwijs bijna op is, zegt minister Arie Slob (Onderwijs) zaterdag in dagblad Trouw dat er geld bij moet als de pot voortijdig leeg is.

'Als blijkt dat er geen geld meer is, gaan we zorgen dat er meer geld komt', aldus de minister die de positieve kant van de regeling benadrukt. 'Dit betekent dat veel mensen zeggen: dat beroep van docent, daar zien we wat in.'

De PO-Raad is blij met deze berichten omdat zij-instromers helpen het lerarentekort op te lossen. Dat de subsidie bijna op is, zoals Trouw en NOS schreven, toont aan dat er behoefte is aan meer zij-instromers in het primair onderwijs. Dankzij de subsidie wordt het voor scholen aantrekkelijker om een zij-instromer aan te stellen. Schoolbesturen ontvangen dan een tegemoetkoming voor de opleidings- en begeleidingskosten voor een zij-instromer. De PO-Raad liet al eerder weten goede hoop te hebben op politiek draagvlak om de subsidieregeling te verruimen.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de behoefte aan zij-instromers vraagt de PO-Raad schoolbesturen om nieuwe subsidie aanvragen in te blijven dienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het is voor de PO-Raad overigens geen verrassing dat de bodem van de pot met subsidie in zicht is. Zo heeft zij eerder dit jaar de Tweede Kamer via een brief gevraagd om het subsidieplafond voor zij-instromers te verhogen. Voor 2018 is er 3,2 miljoen euro beschikbaar waarmee naar verwachting 160 zij-instroomtrajecten kunnen worden gesubsidieerd. De sectororganisatie vroeg de Kamer dan ook toe te werken naar een subsidieregeling waarin er ruimte is voor minstens 250 zij-instromers per jaar. ,,Er is veel animo. Door het hogere salaris is de overstap iets minder gevaarlijk geworden voor zij-instromers. Het ministerie is waarschijnlijk verrast door het succes. We hopen dat ze de komende tijd gaan aanvullen’’, zei een woordvoerder van de PO-Raad vrijdag in Trouw

Goed opleiden en begeleiden

Het goed opleiden van zij-instromers is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden en intensief samen te werken, wordt de kwaliteit van de opleiding van de zij-instromer aanzienlijk vergroot. In de onlangs verschenen publicatie van de PO-Raad en het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren worden enkele inspirerende voorbeelden van een effectieve samenwerking in beeld gebracht.