Nieuws

Nieuw: samen een master volgen met Teambeurs po

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en tegelijkertijd bezig zijn met team- en schoolontwikkeling. Dat is de kern van de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs. Met deze beurs volgen twee of meer leerkrachten (van een school of schoolbestuur) een masteropleiding waarbij een specifiek ontwikkelpunt van hun school centraal staat. 

Uit de evaluatie van de Lerarenbeurs is gebleken dat het volgen van een masteropleiding de kwaliteit van onderwijs verbetert, maar dat de koppeling van kennis en vaardigheden met schoolontwikkeling beter kan. Zo maakt minder dan de helft van de aanvragers van een Lerarenbeurs afspraken over het vervolg na afloop van de opleiding.

Subsidieregeling

Om te stimuleren dat de kennis en vaardigheden breed worden gedragen heeft staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs de Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in het leven geroepen. De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor:
a. de kosten voor het volgen van dezelfde masteropleiding door leraren van een lerarenteam;
b. vervanging van deze leraren tijdens het volgen van de masteropleiding; en
c. vervanging van deze leraren om de tijdens de masteropleiding opgedane kennis te benutten voor schoolontwikkeling in de eigen school na het volgen van de masteropleiding.

In aanvulling op de subsidie kan subsidie worden verstrekt voor:
a. activiteiten om andere leraren in de school te betrekken bij het benutten van de kennis of
b. afstemming met het desbetreffende opleidingsinstituut om de masteropleiding beter aan te laten sluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

De subsidie wordt, afhankelijk van het onderdeel waar het voor wordt aangevraagd, verstrekt voor ten hoogste één studiejaar of twee studiejaren.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie kan dit jaar tot en met 15 oktober via het formulier op deze website.