Nieuws

Onderzoek naar inzet academisch opgeleide leraren

In het primair onderwijs zijn steeds meer leraren werkzaam met een universitair bachelor- of masterdiploma. Maar hoe worden zij ingezet? Welke rol(len) vervullen zij binnen de school en hoe kijken zij naar hun loopbaanperspectieven? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft het ministerie van OCW een onderzoek uitgezet. De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) en de PO-Raad ondersteunen dit onderzoek. Leraren en schoolleiders zijn van harte welkom om deel te nemen. 

Het onderzoek richt zich op de inzet en het loopbaanperspectief van academische leraren in het onderwijs. Ook wordt er gekeken of hun schoolbestuur een visie heeft op de inzet van academisch opgeleide leraren. Het onderzoek richt zich ook op de aanwezigheid van belangrijke randvoorwaarden en hoe opleidingen, scholen, besturen en overheid daar binnen de huidige context, cao en regelgeving in kunnen voorzien.

Deelnemen?

In 2018 heeft Berenschot een onderzoek gedaan naar de loopbaanpaden van academische leraren. Dit onderzoek is hier een vervolg op. Naar verwachting worden de resultaten in april of mei gepubliceerd.

Academische leraren dragen bij aan diversiteit 
In de Strategische Agenda van de PO-Raad is vastgelegd dat academisch geschoolde leraren hun weg in het (wetenschappelijk) onderzoek goed weten te vinden en inzichten hieruit in de schoolpraktijk kunnen toepassen. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is. Maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Een academische leraar brengt andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. 


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten