Nieuws

Pas voor de klas? Coaching helpt beginnende leraren

De eerste jaren voor de klas zijn pittig. Om startende leraren een steun in de rug te geven, bieden schoolbesturen hen coaching. Hoe dat in de praktijk kan worden vormgegeven, is te lezen in onderstaand artikel ‘Startende leerkrachten staan sterker dankzij coaching’.

De PO-Raad vindt het heel belangrijk dat beginnende leraren extra ondersteuning krijgen om hun zware vak uit te oefenen. Op die manier kunnen zij goed in hun beroep groeien en blijft het primair onderwijs een aantrekkelijke sector om in te werken.

Ze heeft daarom hierover in de CAO PO en in het Bestuursakkoord afspraken gemaakt. In de CAO PO staat dat alle leraren in het primair onderwijs die korter dan drie jaar voor de klas staan, recht hebben op een coach en veertig uur per jaar extra tijd voor hun verdere ontwikkeling. Een van de doelen in het Bestuursakkoord is dat vanaf uiterlijk 2017 alle schoolbesturen zorgen voor ‘planmatige begeleiding van elke startende leraar, op basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeting’.

Dag van de leraar

Vandaag, op de internationale dag van de leraar, staat de PO-Raad stil bij deze startende leraren en bij al hun collega’s. Zij zijn samen de bepalende factor voor het onderwijs aan de leerlingen. Ze bedankt alle leraren voor hun inzet.

Extra geld voor leraren

Leraren in het po ontvangen deze maand 328 euro (naar rato) extra op hun bankrekening. Dat spraken PO-Raad en vakbonden in mei af. Het loonruimteakkoord, dat ook door de PO-Raad is ondertekend, zorgt ervoor dat zij bij het sluiten van een nieuwe CAO PO nog meer loonsverhoging – 5,05% in totaal in 2015 en 2016 - tegemoet kunnen zien.