Nieuws

PO-Raad vraagt aandacht onderhandelaars voor prioriteiten primair onderwijs

Schoolgebouwen, aantrekkelijk werk, kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar en het omvormen van het NPO tot een duurzaam verbeterprogramma. Dat zijn de vier thema’s waar de PO-Raad aandacht voor vraagt in een brief aan de informateurs en onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 

In het document ‘Toekomst van ons onderwijs’ heeft de onderwijssector de gezamenlijke analyse en koers uiteengezet voor het grote onderhoud dat nodig is aan ons onderwijs. Veel van de voorstellen zijn opgenomen in verkiezingsprogramma’s en zouden onderdeel moeten zijn van de gesprekken die de vier partijen voeren over een nieuw regeerakkoord.

In een brief aan de informateurs en onderhandelaars vraagt de PO-Raad hen extra aandacht te hebben voor de volgende vier prioriteiten:

1.    Schoolgebouwen: duurzame gebouwen en duidelijke verantwoordelijkheden

De vernieuwing van schoolgebouwen zit muurvast. Terwijl gezonde en duurzame onderwijshuisvesting cruciaal is voor goed onderwijs; het leidt tot een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim. Om schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan te pakken is 730 miljoen euro nodig. Meer lezen over wat er nodig is voor gezonde en duurzame schoolgebouwen? Lees dan onze whitepaper

2.    Meer personeel: maak werken in het onderwijs aantrekkelijker

Het moet aantrekkelijker worden om in het primair onderwijs te werken, zeker in het licht van het oplopende personeelstekort. De politiek heeft in september 2021 een belangrijke stap gezet in het dichten van de loonkloof tussen werknemers in het po en vo door het beschikbaar maken van € 500 miljoen. Een nieuw kabinet zal de kloof helemaal moeten dichten door de resterende € 420 miljoen (peildatum 2022) hiervoor uit te trekken. Daarnaast willen we het opleiden en professionaliseren van leraren aantrekkelijker maken door alle toekomstige leraren op te leiden volgens het principe van 'Samen Opleiden'.

3.     Een kansrijke start voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar

Alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar verdienen maximale ontwikkelkansen, of hun ouders nu werken of niet. In het ‘document op hooflijnen’ van VVD en D66 zijn enkele goede ambities geformuleerd om kinderopvang toegankelijk te maken. De PO-Raad moedigt een nieuw kabinet aan om dit als basis te nemen, maar roept op om daarbij niet stapsgewijs te beginnen met kinderopvang tot 4 jaar, maar met kinderopvang voor álle kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

4.    Nationaal Programma Onderwijs als start van langetermijnagenda 

Tot slot pleit de PO-Raad ervoor om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om te vormen tot een duurzaam verbeterprogramma met een looptijd van minstens 10 jaar. Want met incidenteel geld kunnen geen structurele problemen worden opgelost. Ook zou van het NPO een werkelijk nationaal programma moeten worden gemaakt, met mede-eigenaarschap van de sector. 

Meer lezen? 

Download de brief van de PO-Raad of bekijk de infographic.

Downloads

PDF, 158.44 kB