Nieuws

ResearchED, NRO en PO-Raad brengen onderzoek en onderwijs samen

Hoe zorg je ervoor dat onderwijsonderzoek in de klas terechtkomt? Op de onlinebijeenkomsten ‘Ontmoet een onderzoeker’ kunnen leraren en onderzoekers elkaar ontmoeten en van elkaar leren. De serie bijeenkomsten wordt georganiseerd door researchED Nederland in samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de PO-Raad.  

ResearchED stond eerder dit najaar al in het teken van gelijke kansen, passend onderwijs en evidence-informed didactiek. De online-bijeenkomst vanuit Groningen op 4 november gaat over perspectief op leren. Zo deelt Paul Kirschner 10 tips voor afstandsonderwijs, en geeft Pedro de Bruyckere de lezing ‘Met de kinderen alles goed?’ over het effect van crises op kinderen en jongeren. Op 19 november staat de uitzending vanuit Amsterdam op het programma. Aan de hand van het thema ‘Kansen in de klas’ bespreekt Monique Volman hoe je zelf als leraar invloed hebt op de kansen van je leerlingen en gaat Dominique Sluijsmans dieper in op het organiseren van effectieve feedback in de les voor alle leerlingen. Lees meer over researchED op de website.   

Lerend onderwijs voor een lerend Nederland 

De oorsprong van de researchED-bijeenkomsten ligt bij de ontwikkelagenda ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’, van waaruit de gehele onderwijssector zich inzet voor het verbinden van onderwijs en onderzoek. Van het primair tot het universitair onderwijs. Het is daarbij belangrijk dat onderzoek ingebed wordt in alle lagen van de sector, zo werken we samen aan evidence-informed onderwijs.   

Vanuit deze agenda ontwikkelden partners uit het hele onderwijsveld ondersteuning voor onderwijsprofessionals bij evidence-informed werken. Zo is er de pilot Gratis toegang tot wetenschappelijke literatuur, waarbij leraren binnen het po, vo en mbo toegang gratis toegang krijgen tot wetenschappelijke literatuur. Ook kunnen wetenschappers, bestuurders, schoolleiders en leraren in het po met elkaar aan de slag bij de zogenoemde Kennistafels. Samen inventariseren zij op vier thema’s belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk, en bekijken zij welk onderzoek de komende jaren nodig is. Deze en andere ondersteuning is te vinden op het Platform Samen Onderzoeken.