Samen Opleiden & Professionaliseren

Binnen 'Samen Opleiden en Professionaliseren' werken scholen en lerarenopleidingen samen aan het opleiden van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Samen zorgen zij voor een nauwe aansluiting tussen opleiding en praktijk. Hierdoor wordt de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de opleiding verhoogd, ontstaat een doorlopende leerlijn voor leraren in de eerste jaren van hun carrière en wordt uitval van startende leraren tegengegaan.

Leraar


Recent onderzoek toont aan dat er een grote tevredenheid is over het 'Samen Opleiden en Professionaliseren', zowel onder studenten als scholen. De PO-Raad beschouwt ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ als een belangrijk middel om de aantrekkelijkheid van het beroep leraar te vergroten en het lerarentekort aan te pakken. 

Ambitie

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een gezamenlijke ambitie om uiteindelijk alle toekomstige leraren op deze manier op te leiden.

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

Het Platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen besturen, scholen en lerarenopleidingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs rond dit thema.

> Kijk voor meer informatie op platformsamenopleiden.nl.