Externe link

Samen Slimmer PO

Verbeteren, vernieuwen en innoveren. Besturen en scholen in het primair onderwijs zijn er dagelijks mee bezig. Om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, omdat de leerlingaantallen fluctueren of omdat ICT nieuwe dingen mogelijk maakt. Om haar leden hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad de site Samen Slimmer PO ontwikkeld. Om samen slimmer te worden en te leren van elkaar!