Nieuws

Schoolbesturen grote steden: meer geld nodig voor de aanpak lerarentekort

Er is zo’n 60 miljoen euro nodig voor de aanpak van het lerarentekort in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Dat blijkt uit de financiële doorberekening van de noodplannen aanpak lerarentekort. De betreffende gemeenten dragen 15 miljoen euro bij. In een brief hebben de gemeenten en schoolbesturen uit Den Haag en Rotterdam minister Slob gevraagd om de benodigde extra middelen beschikbaar te stellen. De PO-Raad ondersteunt deze oproep. 

Het lerarentekort is in de grote steden het grootst. Zo is er in Den Haag een tekort van 11 procent en in Amsterdam een tekort van 11,6 procent. Dit blijkt uit de noodplannen die de schoolbesturen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam afgelopen maand aan minister Slob presenteerden. In navolging van Amsterdam hebben nu ook de schoolbesturen uit Den Haag en Rotterdam de benodigde investering in kaart gebracht. Zo is er in Rotterdam 20,8 miljoen nodig en in Den Haag en Amsterdam respectievelijk 16,7 en 22,3 miljoen euro. 

Behoud van kwaliteit en bevorderen kansengelijkheid

De noodplannen bevatten maatregelen die direct ingezet kunnen worden bij het bestrijden van het lerarentekort. Hierbij is er specifieke aandacht voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en het behouden van leraren in kwetsbare wijken. Vooral op scholen waar sprake is van leerlingen met een potentiële onderwijsachterstand zijn de problemen groot. Deze scholen krijgen hun vacatures niet vervuld. Dit vraagt om een snelle, efficiënte en kwalitatief goede aanpak van het lerarentekort. 

PO-Raad steunt de schoolbesturen

De PO-Raad steunt de schoolbesturen en is verheugd dat de plannen ook steun krijgen van de lokale wethouders. Ook wil zij haar waardering uitspreken voor de samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen, schoolleiders en leraren bij de uitwerking van de noodplannen. In betrekkelijk korte tijd hebben zij het tekort inzichtelijk gemaakt en een mix aan maatregelen ontwikkeld die snel inzetbaar zijn in de eigen regio. 

Eerder heeft minister Slob laten weten dat hij 9 miljoen euro extra uittrekt om in de vijf grote steden meer zij-instromers beter te kunnen begeleiden. Ook gaat hij bekijken of wet- en regelgeving kan worden versoepeld zodat scholen bijvoorbeeld andere lestijden kunnen aanhouden en anders met bevoegdheden kunnen omgaan. Een mooie stap, maar zoals uit de noodplannen blijkt is dit niet toereikend. Extra investeringen zijn nodig. De PO-Raad roept minister Slob dan ook op om de voorgestelde plannen positief te beoordelen.

Leerzaam voor de hele sector

Het lerarentekort is een urgent probleem dat ook buiten de grote steden speelt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen en schoolbesturen op andere plekken in het land kunnen leren van de resultaten en bevindingen uit de noodplannen. Zij zal de aanpak en effecten actief monitoren en, samen met de betrokken schoolbesturen, inzichtelijk maken welke interventies succesvol zijn en deze kennis landelijk delen.