Nieuws

Schoolleiders kijken naar de toekomst van hun beroep

Wat is de positie van de schoolleider in 2025? Welke professionele ruimte vraagt het schoolleiderschap? De antwoorden op deze en andere vragen staan in rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’. Deze toekomstagenda voor schoolleider is op 24 maart aangeboden aan demissionair minister Arie Slob. Het rapport is tot stand gekomen in co-creatie van een grote groep bevlogen schoolleiders. Samen hebben zij zich georiënteerd op de schoolleider van de toekomst.

Het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst – Toekomstagenda schoolleiders primair onderwijs 2021-2025’ is een strategisch plan van en voor schoolleiders. Met deze toekomstagenda willen ze de ontwikkeling en professionalisering van hun beroep verder aanjagen en verdiepen. De schoolleiders beschrijven in het rapport drie actielijnen: optimale handelingsruimte, toerusting en profilering schoolleider en integratie en ontschotting.

De PO-Raad vindt het goed dat schoolleiders in gesprek gaan over de toekomst van hun beroep. Een schoolleider speelt namelijk een sleutelrol bij goed onderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk dat er sprake is van een krachtig samenspel tussen de schoolleider en bestuurder om zo de onderwijskwaliteit te bevorderen. De toekomstagenda schoolleiders en de geactualiseerde beroepsstandaard schoolleiders PO kunnen handvatten bieden voor de professionele dialoog tussen schoolleider en de schoolbestuurder.

Het rapport is tot stand gekomen onder regie van de AVS. De PO-Raad was op de achtergrond betrokken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten