Nieuws

‘Speeches & Sushi’ met jonge academici groot succes!

Jonge, academisch geschoolde leraren spelen een belangrijke rol in de onderwijsteams om kennis en onderzoek de school in te brengen. De PO-Raad heeft, in samenwerking met de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) op woensdag 30 maart een bijeenkomst voor jonge academici georganiseerd. De bijeenkomst maakte vooral duidelijk hoe belangrijk het is om in de school een omgeving te creëren waarin het onderwijs optimaal profiteert van de kwaliteiten van deze groep academici.

Tijdens de bijeenkomst Speeches & Sushi heeft de PO-Raad kennisgemaakt met een groep jonge academici en met hen gesproken over de ontwikkelingen in de sector. De leraren hebben verteld over hun ervaringen in het onderwijs en over hun ideeën om hun kennis en vaardigheden nog meer te benutten bij de ontwikkeling van het onderwijs.

De PO-Raad neemt de kennis van de bijeenkomst mee bij de verschillende projecten op het gebied van Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken. Momenteel is de PO-Raad actief met twee projecten waarin de samenwerking tussen de werkvloer, hogescholen en universiteiten verder vorm krijgt: Werkplaats Onderwijsonderzoek en Kennisrotonde.

Het aantal leraren in het basis- en speciaal onderwijs met een academische opleiding is de laatste jaren toegenomen. De PO-Raad pleit voor nog meer leraren met academische en onderzoekende vaardigheden in de scholen. Zij kunnen een rol spelen in de analyse van het onderwijs en zijn in staat om kennis en onderzoek te benutten om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Meer hoger opgeleide leraren voor de klas komt de kwaliteit van het onderwijs niet zonder meer ten goede. Er is daarvoor een omgeving nodig in en rondom de school dat recht doet aan de meerwaarde van kennis en onderzoek voor het onderwijs.


(Foto's Jelle IJntema)

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten