Nieuws

Startwijzer PO biedt nieuwe kansen voor begeleiding startende leraren

Wil jij binnen jouw school het gesprek aangaan over taakbeleid, ontwikkeling, begeleiding en  beoordeling, maar weet je niet welke stappen je kunt zetten? De Startwijzer PO brengt in beeld hoe startende leraren ingewerkt en begeleid kunnen worden en wat er mogelijk beter kan. 

Goed onderwijs vereist goede leraren. Zij moeten in staat zijn om talloze vaardigheden tegelijkertijd in te zetten zoals klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogische vaardigheden. Startende leraren zijn na het afronden van de opleiding startbekwaam, maar staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. Het is daarom van belang om hen vanaf de start van hun loopbaan de juiste begeleiding te bieden. Dit leidt niet alleen tot snellere professionele groei, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien kan goede begeleiding voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. 

De PO-Raad wil de verdere professionalisering van scholen en leraren graag stimuleren. Om scholen op weg te helpen heeft de PO-Raad de Startwijzer PO gelanceerd. Met behulp van deze digitale scan kunnen startende leraren, hun collega’s, schoolleiders, IB’ers, HRM-functionarissen en andere stakeholders reflecteren op het inductiebeleid van de school. Met de uitkomsten van de Startwijzer kun je het gesprek over optimalisering van de begeleiding van startende leraren op gang brengen en ideeën over mogelijke verbeteringen opdoen.

Over de Startwijzer PO

De Startwijzer is ontwikkeld door medewerkers van de leerstoelgroep Education & Learning Sciences van Wageningen University & Research en van Aeres Hogeschool Wageningen en is afgestemd met verschillende praktijkexperts uit het po. De Startwijzer maakt onderdeel uit van het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gefinancierde project Begeleiding Startende Leraren. 

Meer info?

Ga naar de startwijzer 

Meer info over het gebruik van lesobservatie-instrumenten?
Lees de Handleiding wijzer over Zien en Kijken en het Toetsingskader lesobservatie-instrumenten voor schoolbesturen en scholen. De PO-Raad heeft alle lesobservatie-instrumenten gebundeld in verschillende categorieën. Bekijk de toolbox.