Nieuws

Sterkere verbinding tussen opleidingen en onderwijspraktijk

Het primair onderwijs deelt de vraag van de VO-raad naar het afstemmen van het opleiden van leraren op de vraag vanuit de praktijk in de klas.

De VO-raad lanceert vandaag het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’. De PO-Raad herkent veel punten uit dit plan ook voor het primair onderwijs, specifiek het belang van meer samenwerking met de opleidingen. De vragen die in het gesprek in de sector primair onderwijs aan bod komen zijn: hoe kunnen de opleidingen beter inspelen op de vraag uit de praktijk en bijv. in co-creatie opleidingen ontwikkelen? Hoe kunnen we de verbindingen tussen opleidingen en werkvloer versterken en het samen opleiden in de praktijk vormgeven? En hoe kunnen we beter gebruik maken van de nieuwe kennis van opleiders, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders en zo het onderwijs aan de leerlingen verbeteren?

Over de vraag naar nascholing bij leraren presenteerde de PO-Raad onlangs het onderzoeksrapport ‘Vraag en Aanbod nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs’. De opbrengsten uit dit rapport worden besproken op 18 mei tijdens een landelijke netwerkbijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is om de dialoog te voeren en afspraken te maken over het vervolgtraject. Dat gaat over nascholing, maar ook breder over samenwerking tussen opleiders en praktijk. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor deze bijeenkomst via deze link.

Om de kwaliteit van het hele onderwijs blijvend te verbeteren, is het van belang dat leraren zich tijdens hun hele loopbaan blijven ontwikkelen. Het versterken van de didactische vaardigheden van leraren begint al bij hun opleiding en gaat door tot zij met pensioen gaan.