Nieuws

Studenten versneld voor de klas: de vragen en antwoorden 

Sinds kort kunnen studenten van sommige pabo's versneld voor de klas staan. Hiervoor dienen zij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Dit is een van de maatregelen uit de Kamerbrief ‘Extra acties tegen het lerarentekort’ van augustus 2018. Maar wat zijn de verschillen met de zij-instroomroute? En waar moeten schoolbesturen rekening mee houden? De PO-Raad geeft een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden. 

V: Hoe ziet het traject er precies uit?
A: Een pabostudent die al reeds een hbo of universitaire opleiding heeft afgerond kan in aanmerking komen om versneld voor de klas te staan. Dit kan zowel een voltijd als een (verkorte) deeltijd student zijn. Voorwaarde is wel dat hij of zij de benodigde mijlpalen heeft afgerond en een opleiding volgt aan een pabo die deze mogelijkheid biedt. Vervolgens dient de student een schoolbestuur te vinden dat bereid is om de student een aanstelling te bieden. Het schoolbestuur, de student en de lerarenopleiding dienen vervolgens een tripartiete scholings- en begeleidingsovereenkomst te sluiten van maximaal 2 jaar. De student moet de opleiding binnen deze tijd afronden.

V: Aan welke mijlpalen moet de student voldoen voor hij of zij voor de klas mag staan?
A: Wanneer de opleidingsonderdelen en stage(s) die aantonen dat de student ‘beroepstakenbekwaam’ is, succesvol zijn afgerond. Daarnaast dient de rekentoets wiscat-pabo met succes afgerond te zijn.

V: Hoe snel kunnen studenten voor de klas staan?
A: Dit is afhankelijk van het curriculum van de desbetreffende pabo. Neem voor meer informatie contact op met de pabo die de opleiding aanbiedt.

V: Bieden alle pabo’s deze mogelijkheid aan?
A: Nee, pabo’s mogen zelf bepalen of zij hun studenten deze mogelijkheid aanbieden. 

V: Wat is het verschil met de route voor zij-instromers?
A: Zij-instromers komen vanuit een ander beroep of sector. Op grond van een afgeronde opleiding op hbo of universitair niveau kunnen zij een geschiktheidsonderzoek doen en een leer-werktraject volgen. Zo kunnen zij hun onderwijsbevoegdheid halen. Wanneer zij het geschiktheidsonderzoek met succes afronden, mogen zij direct voor de klas staan. Zij volgen een scholings- en begeleidingstraject, dat is opgesteld tussen de zij-instromer, de school en de lerarenopleiding. Als tegemoetkoming in scholings- en begeleidingskosten kunnen schoolbesturen een subsidie van 20.000 euro aanvragen.

V: Krijg ik als schoolbestuur subsidie wanneer ik een student aanstel die deze verkorte deeltijdopleiding volgt? 
A: Nee, voor deze route is geen subsidie beschikbaar. 
 

De PO-Raad blijft dit overzicht aanvullen. Ben je lid van de PO-Raad en staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze Helpdesk.