Nieuws

Subsidie beschikbaar voor nieuwe partnerschappen Samen Opleiden

In 2022 kan bij DUS-I subsidie worden aangevraagd voor nieuwe partnerschappen Samen Opleiden. Er is plek voor 7 nieuwe aspirant-opleidingsscholen in het PO.

Voorlichtingsbijeenkomst 

Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Hierbij geeft Ronald Reus (DUS-I) toelichting op de aanvraagprocedure en Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Samen Opleiden & Professionaliseren bij hogeschool Marnix) informatie over het opstellen van het ontwikkelplan voor 1 oktober 2022. Ook kunnen deelnemers hun vragen hierover inbrengen. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.


Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen afgeleid uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie.


Verslag van bevindingen 2021

Benieuwd naar de eerdere aanvraagrondes en de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen? Lees dan het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2021.


Meer informatie

Heb je belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen? Neem dan contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor op-maat-ondersteuning en verdere voorlichting. Dit kan per mail via platformsamenopleiden@poraad.nl of telefonisch via 06-51872223. 

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt