Nieuws

Subsidie beschikbaar voor nieuwe partnerschappen Samen Opleiden

In 2022 kan bij DUS-I subsidie worden aangevraagd voor nieuwe partnerschappen Samen Opleiden. Er is plek voor 7 nieuwe aspirant-opleidingsscholen in het PO.

Voorlichtingsbijeenkomst 

Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur) vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Hierbij geeft Ronald Reus (DUS-I) toelichting op de aanvraagprocedure en Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Samen Opleiden & Professionaliseren bij hogeschool Marnix) informatie over het opstellen van het ontwikkelplan voor 1 oktober 2022. Ook kunnen deelnemers hun vragen hierover inbrengen. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.


Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen afgeleid uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie.


Verslag van bevindingen 2021

Benieuwd naar de eerdere aanvraagrondes en de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen? Lees dan het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2021.


Meer informatie

Heb je belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen? Neem dan contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor op-maat-ondersteuning en verdere voorlichting. Dit kan per mail via platformsamenopleiden@poraad.nl of telefonisch via 06-51872223. 

Lerares helpt meisje dat in een schrift werkt

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten