Nieuws

Subsidie voor schoolontwikkeling in het funderend onderwijs

Het versterken van duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs, dat is het doel van de subsidieregeling Schoolkracht. Het ministerie van OCW stelt hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar. Leraren en schoolleiders kunnen tot 15 januari a.s. een subsidieaanvraag indienen. 

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Schoolleiders en leraren hebben vaak ideeën over hoe het onderwijs op hun school beter of slimmer kan, maar hebben daar vaak geen onvoldoende tijd of budget voor. Deze regeling is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Met deze subsidieregeling wil het ministerie van OCW schoolleiders en leraren ondersteunen, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling versterkt zal worden. 

Over de subsidieregeling 

  • Per school kan er maximaal 30.000 euro voor één vestiging aangevraagd worden. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen.
  • De subsidie moet worden besteed tussen maart 2021 en augustus 2022.
  • Als er meer aanvragen voor subsidies binnenkomen dan er beschikbaar zijn, worden de aanvragen per sector (po of vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.
  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. 

Aanvraag subsidie

Schoolleiders en leraren kunnen tot en met 15 januari 2021 ingediend worden. De aanvraag moet voorzien zijn van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • Verbeteren onderwijskwaliteit;
  • Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • Kansen(on)gelijkheid;
  • Digitalisering.

Alle informatie over het aanvragen van de subsidie en de aanmeldformulieren zijn te vinden op de website van DUS-I

De PO-Raad is groot voorstander van duurzame schoolontwikkeling. Wel vraagt de sectororganisatie aandacht voor het tegengaan van versnippering. Het primair onderwijs heeft behoefte aan een duurzame kennisinfrastructuur waarlangs opleiden, onderzoek en innovatie meerjarig en doelgericht wordt vormgegeven.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten