Nieuws

Subsidie voor vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen

In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen komt ruimte voor vijftien nieuwe partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen, waarvan vijf voor het primair onderwijs. Dit blijkt uit overleg van het ministerie van OCW en Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i).

Er mogen per sector (po, vo en mbo) vijf nieuwe aspiranten starten. Het ontwikkelplan van ieder belangstellend partnerschap moet in het najaar van 2019 worden ingediend. Partnerschappen van scholen in het po, vo en mbo en lerarenopleidingen kunnen dan subsidie aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor een aspirant-opleidingsschool. DUS-I zal zo snel mogelijk meer informatie verschaffen.

Voorlichtingsbijeenkomst aspirant-partnerscholen

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, DUS-I en de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen organiseren op vrijdag 10 mei van 13:30 tot 16:00 een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellende partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen. Meer informatie vindt u op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.