Nieuws

Tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders bij studie

Een schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor de kosten van de vervanging van een schoolleider tijdens het volgen van een masteropleiding. Aanvragen moeten zijn ingediend voordat de opleiding start en kunnen jaarlijks worden ingediend van 1 april tot en met 15 oktober. Onlangs heeft de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen de subsidieregeling hiervoor gepubliceerd.

Staatssecretaris Dekker kondigde in oktober 2016 aan dat het kabinet de komende jaren (2017-2022) geld uittrekt, zodat schoolleiders vervangen kunnen worden wanneer ze een studie volgen. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de schoolleider bij het volgen van een masteropleiding voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49,- per uur voor het basisonderwijs.

De schoolleider en het bevoegd gezag vragen samen de subsidie aan via het digitale aanvraagformulier.