Nieuws

Toch extra budget voor Lerarenbeurs beschikbaar

De Tweede Kamer heeft een amendement van de PvdA aangenomen dat regelt dat 17,1 miljoen euro per direct extra ter beschikking wordt gesteld aan de Lerarenbeurs. Alle aanvragers die waren afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, hebben inmiddels een bericht ontvangen dat hun aanvraag alsnog is toegekend. 

De Lerarenbeurs is bedoeld voor verdere professionalisering van leraren. De subsidie draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep en is, met het oog op het lerarentekort, van groot belang. De PO-Raad is blij dat alle leraren die een aanvraag hebben ingediend, toch nog van de beurs gebruik kunnen maken.

Onlangs werd duidelijk dat wederom een belangrijk deel van de ingediende aanvragen niet kon worden toegekend, vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Via het amendement van het Kamerlid Nijboer is nu geregeld dat er voor 2021 17,1 miljoen euro extra ter beschikking komt.

Dit extra bedrag is beschikbaar omdat het kabinet sinds begin dit jaar de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) heeft ingetrokken. Voor de uitvoering van deze regeling was door het ministerie van Economische Zaken 60,3 miljoen euro gereserveerd. Deze middelen zullen tot en met 2024 ter beschikking worden gesteld aan de Lerarenbeurs.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten