Nieuws

Tweede Kamer stemt in met afschaffen lerarenregister

De Tweede Kamer heeft 22 juni jl. ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van de SP en SGP om het lerarenregister definitief af te schaffen. Volgens de indieners is het aan de beroepsgroep leraren om te beslissen over eventuele registratie van bekwaamheid, en is het dus niet passend als het ministerie het lerarenregister boven de markt laat hangen. Na de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel in de Tweede Kamer volgt nog de behandeling door de Eerste Kamer.

Met het afschaffen van het lerarenregister zou er een einde komen aan een periode van onzekerheid over de status van de wettelijke bepalingen over het register. Het initiatiefwetsvoorstel ligt in lijn met eerdere kritische analyses over het omstreden lerarenregister van de sectorraden. 

Professioneel statuut blijft van kracht

De Kamer heeft ook ingestemd met een amendement van de PvdA en GroenLinks dat erop toeziet dat het professioneel statuut - één van de andere onderdelen van de originele Wet Beroep Leraar - behouden blijft. In het professioneel statuut maken schoolleiding en onderwijzend personeel afspraken over de professionele ruimte van de leraar en de wijze waarop leraren meedenken over onderwijskundig beleid.

In een handreiking in de toolbox op deze website staan stappen die schoolbesturen en hun scholen kunnen zetten om tot een professioneel statuut te komen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten