Nieuws

Tweede Kamerleden Kwint en Bisschop willen Lerarenregister afschaffen

Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het Lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. De internetconsultatie over het initatiefwetsvoorstel is geopend. Ook scholen en schoolbesturen kunnen reageren op het wetsvoorstel. De PO-Raad is het eens met de inhoud van het wetsvoorstel.

Met het wetsvoorstel willen de Tweede Kamerleden de bepalingen over het Lerarenregister en het registervoorportaal, die met de Wet beroep leraar in de verschillende onderwijswetten terecht zijn gekomen, schrappen. Ook de bepalingen over het professioneel statuut wil men uit de onderwijswetten verwijderen. De verplichting om voor leraren een bekwaamheidsdossier bij te houden blijft wel gewoon van kracht. Scholen zijn en blijven daarop aanspreekbaar.

Bisschop en Kwint willen met het voorstel het onderwijsveld de ruimte geven om in vrijheid te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe koers voor professionalisering van leraren. Het initiatief wetsvoorstel is in lijn met de oproep die de PO-Raad,VO-raad en MBO Raad in juni heeft gedaan. Het wetsvoorstel en de toelichting daarop kunt u hier lezen.

Reageren op de internetconsultatie

Wilt u reageren op de internetconsultatie? Tot 1 januari 2019 kunnen ook scholen en schoolbesturen een reactie te plaatsen op de internetconsultatie over het initiatiefwetsvoorstel. In de consultatie wordt door middel van enkele vragen getoetst in hoeverre u het voortbestaan van de verschillende onderdelen van de Wet beroep leraar (het Lerarenregister, het registervoorportaal, het professioneel statuut en de definitie van het beroep van leraar) al dan niet ondersteunt. Ook kunt u een schriftelijke reactie of andere documentatie uploaden. Mede op basis van de ontvangen reacties zal een definitief wetsvoorstel worden opgesteld en ingediend.