Nieuws

Universiteiten starten met masteropleiding leraar primair onderwijs

Vier universiteiten willen vanaf volgend schooljaar een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs. Zij hebben afgelopen week een voorlopige positieve beoordeling van de NVAO gekregen. Dit betekent dat er vanaf september 2022 mogelijk 150 tot 200 extra leraren worden opgeleid. De PO-Raad is groot voorstander van meer opleidingsroutes naar het beroep leraar, bovendien brengen academische leraren andere vaardigheden de school in.  

Het lerarentekort in het primair onderwijs is een urgent en groeiend probleem. Uit prognoses blijkt dat in 2025 een extra tekort wordt verwacht van ruim 1.430 fte aan leraren, bovenop de huidige situatie. De instroom van nieuwe leraren, meer flexibiliteit en maatwerk in de opleidingen zijn belangrijke uitgangspunten bij de aanpak van het lerarentekort. Hierbij is het belangrijk dat studenten een opleidingsroute kunnen kiezen die bij hen past. 

De Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben een aanvraag voor Educatieve Masters Primair Onderwijs ingediend. De nieuwe lerarenopleidingen richten zich op een groep potentiële leraren waarvoor op dit moment nog geen passende opleiding bestaat. De masters zijn in eerste instantie bedoeld voor universitaire bachelorstudenten in de Sociale Wetenschappen, die na afronding van hun bachelor een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs willen behalen op universitair masterniveau.

Welke opleidingsroutes zijn er?

Naast de pabo is er ook een academische pabo. Hier behalen studenten zowel een hbo-bachelordiploma Leraar Basisonderwijs als een universitair bachelordiploma Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen. Sinds 2017 is er ook een universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO). De PO-Raad stond samen met de VSNU aan de wieg van deze opleidingsroute. Daarnaast is er nog een opleidingsroute voor zij-instromers uit andere beroepen. De mogelijke komst van de vier masteropleidingen zijn dan ook een welkome aanvulling. 

Diversiteit in schoolteams

Academische leraren kunnen met hun achtergrond wetenschappelijke kennis de school in halen. Bijvoorbeeld door inzichten uit onderzoek te vertalen naar de onderwijspraktijk. De PO-Raad vindt niet dat een academische leraar per definitie een betere leraar is, maar gelooft in de kracht van diversiteit binnen de schoolteams. Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad: ,,De PO-Raad is groot voorstander van meer academische leraren in het basisonderwijs. Zij brengen andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep.” 

Brede aanpak lerarentekort
Naast het vergroten van de instroom vereist de aanpak van het lerarentekort een brede aanpak. Onder andere door het behouden van de huidige leraren, het verbeteren van randvoorwaarden en het vergroten van taakdifferentiatie en functiespecialisatie. Lees hier meer over in onze position paper.