Nieuws

Vraag en antwoord over zij-instroom tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor zij-instroom trajecten. Bijvoorbeeld omdat de praktijkonderdelen van de opleiding zijn opgeschort of noodgedwongen een andere inhoud krijgen, of omdat de begeleiding vanuit school tijdelijk is komen te vervallen. Dit zorgt voor vragen bij schoolbesturen en zij-instromers. Het ministerie van OCW heeft de antwoorden op de meest gestelde vragen rondom zij-instroom tijdens de coronacrisis op een rijtje gezet.  

Op de webpagina kunnen schoolbestuurders en zij-instromers terecht voor vragen rondom contracten, bevoegdheden, geschiktheidsverklaringen en bekwaamheidsonderzoeken. Het antwoord op de vraag ‘of een schoolbestuur tijdelijke contracten voor zij-instromers kan verlengen’ is voor werkgevers in het primair onderwijs mogelijk nog onvoldoende. Daarom heeft de Juridische Helpdesk van de PO-Raad het antwoord aangevuld.  

Kan een schoolbestuur tijdelijke contracten voor zij-instromers verlengen? 

Op grond van de ketenbepaling ontstaat er na 3 jaar een vast contract. Op grond van de Wet Primair Onderwijs (WPO) mag het contract twee keer met een jaar verlengd worden. Op grond van de CAO PO ontstaat er in principe een vast contract maar werkgevers kunnen een beroep doen op de ontbindende voorwaarden bij het niet behalen van de opleiding vanuit artikel 3.2 CAO PO. Kijk voor meer antwoorden op de meest gestelde vragen op de website aanpak lerarentekort.