Aan de slag

Toolkit voor schoolteams die bewuste keuzes willen maken rondom digitalisering

We staan steeds vaker stil bij de impact die digitalisering heeft op waarden zoals gelijkheid en autonomie, ook binnen het onderwijs. Het gesprek erover voeren met je team is belangrijk, maar best complex. De PO-Raad en Kennisnet ontwikkelden tools die hierbij ondersteunen. Je vindt ze in de nieuwe toolkit ‘Waarden waarmaken bij digitalisering’. Bekijk deze eens en  vind de tool die het beste past bij jouw situatie en vraag.    

Technologie is niet meer weg te denken uit de school. Het biedt veel kansen, zoals de mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren en het verlagen van de werkdruk. Maar digitalisering is ook complex en heeft ‘bijwerkingen’, die we steeds meer voelen. Wat vinden we er bijvoorbeeld van dat techbedrijven data over leerlingen in handen krijgen? En wat betekent het inzetten van adaptieve digitale leermiddelen voor de relatie tussen leraar en leerling? Dit zijn voorbeelden van ethische vragen: vragen die gaan over ‘goed handelen’ en welke waarden we daarbij voorop stellen, binnen de context van het onderwijs.

Drie waardevolle tools

De PO-Raad en Kennisnet ondersteunen de discussie over digitalisering in de sector en helpen scholen die stil willen staan bij de impact van technologie. Door het gesprek hierover te voeren binnen je team, krijg je een beter beeld van wat je belangrijk én verantwoord vindt. Hierdoor kun je beter de regie nemen over ontwikkelingen en er actief richting aan geven. Maar waar begin je en hoe doe je dit op een leuke manier? 

De online workshop Bloom helpt schoolteams om op een verrassende manier in gesprek te gaan over de kansen en risico’s van digitalisering van het onderwijs. Het Ethiekkompas zorgt ervoor dat je, samen met je  team, in een paar stappen een antwoord krijgt op een ethische vraag. En het waardenkader kan gebruikt worden voor een gesprek over jullie visie op digitalisering en de waarden die daarbij horen. De drie tools helpen om weloverwogen keuzes te maken, passend bij je visie op onderwijs.

Willen we als sector grip houden op de invloed van technologie op ons onderwijs dan moeten we hierover het gesprek aangaan. Een gesprek dat begint met vragen stellen. 

Lees het blogartikel van Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad

Toolkit ‘Waarden waarmaken bij digitalisering’

In de toolkit ‘Waarden waarmaken bij digitalisering’ zijn alle tools samengebracht. Zo kun je makkelijk zien welke tool het beste aansluit bij je vraag of situatie. Bij elke tool lees je waarvoor je deze kunt gebruiken en wat deze je oplevert. Je kunt de tools ‘los van elkaar’ inzetten, maar ook in samenhang. Voor een goed gesprek, maar ook tijdens een studiedag. En wie meer wil weten, vindt in de toolkit een overzicht met handige bronnen.

Downloads