Expertise

Wat is een versnellingsvraag?

'Versnellingsvragen' zijn vragen waar scholen tegenaan lopen bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs. Tussen 2015 en 2018 ondersteunden de PO-Raad en Kennisnet bij het vinden van antwoorden. Dit gebeurde onder de vlag van het programma 'Slimmer leren met ICT'.  Uit de versnellingsvragen kwamen allerlei handige tools en stappenplannen voort.  

Een ‘versnellingsvraag’ is een vraag over de innovatieve inzet van ICT in het primair onderwijs. Het gaat om een vraagstuk dat bij meerdere schoolbesturen speelt, waarvoor geen gemakkelijke oplossing te vinden is en dat belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

De PO-Raad en Kennisnet hielpen schoolbesturen bij het beantwoorden van zo’n vraag. Zij namen de vraag niet over, maar zorgden voor een 'versnelling' van het oplossingsproces. Ook boden zij de nodige expertise en ervaring.

Als een versnellingsvraag beantwoord was, deelden de PO-Raad en Kennisnet de resultaten en gevonden oplossingen binnen de sector. Het doel was om scholen te laten leren van elkaar. 

De versnellingsvragen werden gefinancierd vanuit het landelijke programma Slimmer leren met ICT dat liep tot eind 2018. 

Veel  besturen deden mee

Wist je dat 1 op de 10 schoolbesturen betrokken is geweest bij de versnellingsvragen? En dat zij samen ruim 20% van het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs vertegenwoordigen? 

Voorbeelden van versnellingsvragen

  • Welke rol kan virtual reality spelen bij diep leren in de klas?
  • Hoe zet je ICT zo effectief mogelijk in voor onderwijs aan nieuwkomers?
  • Hoe kunnen we ICT op een integrale manier inzetten in een Integraal Educatief Kind Centrum?

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten