Interview

'We kiezen onze digitale middelen nu op basis van beleid'

De scholen van Dynamiek werken al een paar jaar met het digitale leermiddel Snappet. Ze hebben daar destijds voor gekozen omdat hun toenmalige apparatuur verouderd was en ze eenvoudig tablets konden leasen bij de aanschaf van Snappet. “Een prima keuze, maar geen keuze op basis van beleid. Er zat geen visie achter. En dat wilden we wel in de toekomst”, vertelt Mieke Engelbertink, informatiemanager bij Dynamiek. “Daarom zijn we gaan onderzoeken hoe we die brug kunnen slaan tussen visie en beleid en de inzet van Snappet en andere digitale leermiddelen. En wat dat vraagt van leraren en schoolleiding. Daarin hebben we inmiddels flinke stappen gezet.” 

Toen Engelbertink zo’n anderhalf jaar geleden met de innovatievraag aan de slag ging, was het doel: ICT-middelen op een doordachte manier inzetten. Op basis van visie en beleid. Een ander doel was: meer eigenaarschap bij leraren en schoolleiding als het gaat om digitale leermiddelen. Ambitieuze doelen, maar Engelbertink is enthousiast over de behaalde resultaten: “We hebben echt een beweging in gang gezet. ICT staat bij onze scholen op de kaart en mensen zijn er actief mee bezig. Ze denken na over de vraag waarom ze digitale leermiddelen inzetten zoals ze dat nu doen. En of de systemen ondersteunend zijn aan de leerlijnen. Bij de aanschaf van een nieuw systeem is nu meer nodig dan een leverancier met een leuke tool en een overtuigend praatje. Die ontwikkeling vind ik een groot succes. We zijn de goede weg ingeslagen en we gaan door!”

Van leraar tot schoolleiding

Engelbertink legt uit dat Dynamiek bij dit project 2 sporen heeft gevolgd: “Om digitale leermiddelen doordacht in te zetten heb je zowel de leraren als de directie nodig.” De leraren zijn aan de slag gegaan met de vraag hoe zij de verschillende digitale platformen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten in hun klas en hoe zij de informatie daaruit efficiënt kunnen analyseren en gebruiken om leerlingen te adviseren. Engelbertink: “Daarbij hebben de leraren flinke stappen gezet samen met Snappet-consultant Baukje van der Goot. Aan de vragen die leraren nu stellen, zie je dat er een beweging gaande is in de manier waarop ze over digitale leermiddelen nadenken. Ze willen er meer over leren. Zo vragen ze bijvoorbeeld hoe je leerlijnen rekenen kunt inzetten binnen Snappet en hoe je instructie kunt geven aan élk kind.”

Tegelijkertijd zijn de directeuren onder leiding van extern adviseur Marian Soullié aan de slag gegaan met het zogenaamde kwadrant van Ixperium, dat in kaart brengt welke vaardigheden ze zelf vinden dat ze nodig hebben om hun team goed te ondersteunen. En om beleid te maken, een visie te ontwikkelen en sturing te geven. Digitale leermiddelen spelen inmiddels zo’n belangrijke rol in het onderwijs, dat je er als directie zelf voldoende kennis over nodig hebt. “De tijd dat de directeur hiervoor naar zijn of haar ICT-manager keek, ligt achter ons”, licht Engelbertink toe.

We gaan door met de onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek dat de directeuren hebben gedaan blijkt dat ze allemaal het belang inzien van goede ICT-kennis en -vaardigheden. De onderzoeksresultaten laten ook zien welke van de nodige eigenschappen de directeuren al hebben en waar nog wat te winnen valt. Daarmee gaat Dynamiek de komende tijd actief aan het werk. Een gedreven Engelbertink vertelt hoe ze dat gaan doen: “Samen met een afvaardiging van directeuren en de afdeling kwaliteit zit ik in een actiegroep. Op de werkochtenden die we organiseren gaan we de directeuren van al onze scholen aan het denken zetten over hun eigen skills. Wat kunnen ze verbeteren en hoe kunnen ze elkaar daarbij helpen? Want goede kennis van digitale middelen is nodig voor schooldirecteuren, daar is iedereen het over eens.”

Tips

Voor andere scholen of besturen die digitale leermiddelen willen koppelen aan visie en beleid heeft Engelbertink nog een paar concrete tips. “Het is best een uitdaging om leraren warm te laten lopen voor visie en beleid. Wij hebben dat gedaan door veel vragen te stellen vanuit een positieve insteek, zonder vooraf een mening te hebben. Dat werkt goed. We vroegen waar ze trots op zijn, hoe zij denken dat het beter kan en wat ze daarvoor nodig hebben.”

Ook voor de betrokkenheid van de schoolleiding heeft Engelbertink een tip: “Laat een afvaardiging van directeuren plaatsnemen in een actieteam. Dat werkt beter dan wanneer een ICT-manager gaat vertellen hoe het moet.” Tot slot adviseert Engelbertink om vooraf bij de projectleden commitment te vragen voor een project en daar ook op te vertrouwen. Dan weet je dat de bereidheid er is bij iedereen. Ook als een vraag even niet gelegen komt, omdat een directeur nou eenmaal veel op zijn bordje heeft liggen. Engelbertink: “Als het even niet uitkomt, probeer ik het een andere keer. En dat werkt goed. Kijk maar hoe ver we met elkaar zijn gekomen!”

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten