Nieuws

Sectorrapportage primair onderwijs 2023: hogere ambities voor taal en rekenen noodzakelijk

Hoe is het gesteld met de basisvaardigheden van leerlingen? Wat is er nodig voor gezonde en duurzame huisvesting en hoe staat het met de financiële reserves van schoolorganisaties? Dit en meer lees je in de Sectorrapportage 2023. Een bundeling van zowel feiten en cijfers als het verhaal achter deze cijfers. Ook laat de Sectorrapportage zien waar we trots op zijn, hoe we het onderwijs verbeteren en waar extra acties nodig zijn.

Bekijk de Sectorrapportage po 2023

Deze Sectorrapportage laat zien:  

  • Waarom er hogere ambities nodig zijn rondom de streefniveaus.
  • Waarom we later moeten selecteren.
  • Waarom onderwijsondersteunend personeel iets minder vaak een vast contract heeft.
  • Dat van elke euro 2 cent niet is uitgegeven en waar een deel van de oorzaak ligt.
  • Dat de kwaliteit van schoolgebouwen ondermaats is.
  • En meer.

Leerlingen op streefniveaus: hogere ambities noodzakelijk 

Minder dan de helft van de leerlingen beheerst aan het eind van de basisschool het streefniveau voor rekenvaardigheid (42 procent). Als we leerlingen zo goed mogelijk geletterd en gecijferd willen voorbereiden op hun toekomst, dan vraagt dit om hogere ambities. Bijvoorbeeld door de referentieniveaus 1S en 2F als norm te nemen en meer kennis over de referentieniveaus te ontwikkelen.

Verhoog de selectieleeftijd in het onderwijs

Vanaf dit schooljaar is een school verplicht het advies bij te stellen als een leerling hoger scoort op de doorstroomtoets. Maar wat betekent dit voor de instroom naar het voortgezet onderwijs als alle adviezen ook daadwerkelijk worden bijgesteld? Niet voor niets roept de PO-Raad al jaren op tot latere selectie, kansrijk adviseren en meer brede brugklassen.

Stabiele bekostiging boven doelfinanciering

In totaal is in het hele po een positief financieel resultaat geboekt van circa €285 miljoen. Dat betekent dat van elke euro die door de sector werd ontvangen, 2 cent niet is uitgegeven. Het is niet wenselijk dat reserves toenemen maar wel verklaarbaar. Niet-effectieve besteding van geld komt onder meer voort uit de toename van (tijdelijke) doelfinanciering en subsidies. De PO-Raad dringt er bij de overheid op aan om terughoudend te zijn in doelfinanciering en te investeren in een goed systeem van structurele bekostiging.

Ga in gesprek

De PO-Raad wil met deze Sectorrapportage laten zien hoe het onderwijs zich ontwikkelt, waar het goed gaat, wat er beter kan en welke oplossingsrichtingen we zien. We gaan graag met leraren, ouders, leerlingen en politici in gesprek over hoe we samen het beste kunnen zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen. Nieuw in deze versie is dat de grafieken te downloaden zijn en je de Sectorrapportage ook kunt printen. 

 

Kwaliteit van onderwijs

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten