Thematiek: 

SIEN is de Limburgse kennisgemeenschap voor cultuureducatie. Waar cultuur en onderwijs samenkomen en inspirerende ideeën en initiatieven ontstaan. Scholen en culturele instanties ontwikkelen samen cultuuractiviteiten. Ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van cultuureducatie staat centraal.
 

Samenstelling: 

SIEN is een samenwerkingsverband van 21 stichtingen voor primair onderwijs in Limburg. De kennisgemeenschap is samengesteld uit onderwijzend personeel en medewerkers van culturele instellingen. Dit gebeurt op regionaal, provinciaal organisatieniveau.
 

Doel: 

De opdracht van de kennisgemeenschap is het inbedden van cultuureducatie in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Dit doen ze door gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van cultuureducatie. Door ideeën en initiatieven te initiëren, te stimuleren, te organiseren, te coördineren, te ondersteunen en te matchen. De uitvoering gebeurt door scholen en culturele partners. Kennis wordt zo uitgewisseld en uitgeleend. Om te leren van elkaar en samen te werken aan 'Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg'. 

Culturele ontwikkeling is een onderdeel van de brede ontwikkeling van kinderen, zo is de gezamenlijke filosofie. SIEN wil dit bereiken door het curriculum en de vakinhoudelijke deskundigheid te ontwikkelen, de samenwerking tussen onderwijs en het culturele veld te versterken en de culturele ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Informatie, inspiratie, expertise, ontwikkeling, evaluatie en onderzoek vormen daarbij de sleutelwoorden.

SIEN wordt bijgestaan door aangesloten stichtingen en scholen voor primair onderwijs, culturele partners, gemeenten, provincie en Fonds Cultuurparticipatie.
 

Activiteiten: 

De activiteiten van de kennisgemeenschap worden ondersteund door het Fonds Cultuurparticipatie via de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. De activiteiten die binnen de kennisgemeenschap plaatsvinden zijn gericht op:

 1. Ontwikkeling, vernieuwing en verdieping van het curriculum
 2. Vakinhoudelijke deskundigheid
 3. Relatie scholen en omgeving
 4. Bevordering van de culturele ontwikkeling van kinderen

Verdere uitwerking van de activiteiten is te vinden op www.bijsien.nl.
 

Deelnemers: 

 • MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert Nederweert, Weert
  0495 750 250, bmt@meerderweert.nl
 • Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland, Cadier En Keer 
  043 4070290, info@sko-mergelland.nl
 • Innovo Stichting Voor Katholiek Onderwijs, Heerlen 
  045 5447144, info@innovo.nl 
 • TRIADE stichting voor Kathol. primair onderwijs, Geleen 
  046 4789320, info@stichtingtriade.nl 
 • SPOLT, Stichting samenwerkingsverband Leudal en Thornerkwartier, Heyt-huysen 
  0475 550449, info@spolt.nl 
 • Kerobei, Stichting voor K/OPO Gem. Beesel, Maasbree en Venlo, Venlo 
  077 3968888, kerobei@kerobei.nl 
 • Stichting Fortior, Venlo 
  077 3210002, info@fortior.nl 
 • SPOV, Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderw. Venray/Regio, Venray 
  0478 516215, bmt@spovenray.nl 
 • Stichting Invitare Openbaar Onderwijs, Cuijk 
  0485 310263, info@stichting-invitare.nl 
 • Stichting Samenwerkingsverband Swalm en Roer, Roermond 
  0475 345830, info@swalmenroer.nl 
 • SKOM, Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal (S.K.O.M.), Heel 
  0475 571586, info@sko-maasdal.nl 
 • SKOEM, Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o., Echt
  0475-436230, info@skoem.nl

Contactpersoon: 

Ankie Rutten, coördinator cultuureducatie SIEN, Stichting Cultuurpad 
06-41248432 / info@bijsien.nl