Samenstelling: 

Kennisgemeenschap vanuit samenwerkingsverband tussen HAN Onderzoekseenheid, Pabo HAN en ILS, en partners van vier schoolbesturen Conexus, Delta, Optimus en SKOMeN.
 

Doel: 

Het opleiden op de werkplek vorm geven, vanuit realistische scenario’s.
 

Activiteiten: 

Binnen de simulatieschool, een project geïnitieerd vanuit Krachtig Meesterschap, werken studenten van de lerarenopleiding aan realistische scenario’s uit toekomstige werksituaties. Dit om het opleiden op de werkplek een vorm te geven. Praktijkgericht onderzoek vanuit het lectoraat is verbonden aan het project.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Frans de Vijlder, lector en projectcoördinator binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
024 353 0030 / 06 2937 3694 / frans.devijlder@han.nl