Samenstelling: 

Elf basisscholen vanuit Delta scholengroep en Pabo Arnhem (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) vormen de kennisgemeenschap rondom de opleidingsschool.
 

Doel: 

Vanuit de scholen geformuleerde vraagstukken oplossen op basis van praktijkgericht onderzoek, gekoppeld aan de opleiding tot leraar binnen de Pabo (tweeslag).
 

Activiteiten: 

Verschillende projecten gestart, samen met mentoren, studenten en lerarenopleiders. Praktijkgericht onderzoek is hierin een centraal leerthema.
 

Deelnemers: 

Contactpersoon: 

Wim Folker, bestuur Delta Scholen. 
026 389 0291 / 06 2248 0869 / w.folker@deltascholen.org