Thematiek: 

Passend onderwijs, gedifferentieerde arbeidsorganisatie, onderwijzend personeel, ICT en onderwijs
 

Doel: 

Landelijk initiatief met ongeveer 70 basisscholen. SlimFit is een innovatieconcept waarbij scholen gaan werken vanuit een ander organisatieprincipe. De jaargroep met de leerkracht is de klassieke organisatie vorm. In dit concept 'SlimFit' wordt de jaargroep vervangen door een unit met 70 tot 90 leerlingen. In een unit wordt passend onderwijs gegeven door een gedifferentieerd team van medewerkers (van universitair geschoold tot MBO 3, van startend personeel tot senioren, van parttime tot fulltime, van binnen en buiten de school). ICT en digitaal leren worden hierin optimaal benut. Binnen het team worden verschillende rollen en taken gerealiseerd. De leerkracht wordt ingezet op kerntaken op HBO-niveau. Een school moet gaan denken, organiseren en handelen vanuit de onderwijsbehoefte van kinderen, gekoppeld aan talenten en mogelijkheden van teamleden. Hierdoor leidt SlimFit tot een hogere arbeidsproductiviteit, een gedifferentieerde arbeidsorganisatie, meer arbeidssatisfactie, een beter carrièreperspectief en een verbetering van de onderwijskwaliteit.
 

Contactpersoon: 

Hennie Steenbergen, CAOP, Den Haag 
070 376 5738 / h.steenbergen@caop.nl