SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling en heeft daardoor een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO is een onafhankelijke, niet-commerciële dienstverlener en kennisinstelling en streeft naar inhoudelijke samenhang in het onderwijs in de sectoren primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De activiteiten van SLO bestrijken in principe alle vakgebieden.

In de Adviesraad

Corine van Helvoirt | Bureau PO-Raad, Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs