Snelle oplossing voor financiering EMB-leerlingen

De PO-Raad vindt dat er zo snel mogelijk een financiële oplossing moet komen voor de schoolgang van ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen, zodat er een einde komt aan discussies hierover tussen speciaal onderwijs, ouders en samenwerkingsverbanden. Middelen voor zorg in onderwijstijd moeten rechtstreeks naar de school kunnen. Het is immers evident dat deze kinderen langdurig zijn aangewezen op intensieve zorg.