Praktijkvoorbeeld

Steunen, niet sturen: stichting Blosse stimuleert innovatie vanuit de kindcentra zelf

Een rijk klimaat laten ontstaan voor innovatie, dat is waar ze bij Blosse voor gaan. Deze stichting van 29 kindcentra wil zichzelf steeds blijven verbeteren. Het bestuur, de directie en de speciale innovatiegroep zien de ideeën voor die innovaties graag vanuit de kindcentra zelf komen: een vernieuwing moet passen bij de locatie en medewerkers.

Een klimaat dat uitnodigt voor vernieuwing door intrinsiek gemotiveerde collega’s, vraagt om een andere invulling van de rol van het bestuur en de innovatiegroep. Blosse diende in 2020 een innovatievraag in bij de PO-Raad om hiermee aan de slag te gaan. Met proeftuintjes onderzochten ze hoe ze dit alles goed kunnen organiseren. Wie zaait er, wie loopt er met de kruiwagen en wanneer wordt het onkruid gewied?

Vraagstuk

Stichting Blosse uit Heerhugowaard biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De organisatie heeft ruim duizend medewerkers, verdeeld over 28 kindcentra en een servicebureau.Een van de kernwaarden van Blosse is vooruitstrevendheid: de wil om continu te blijven verbeteren. Blosse investeert volop in innovatie en ‘innovatief organiseren’ is een van de speerpunten uit het strategisch beleidsplan 2020-2023.

Daarbij is de visie van Blosse belangrijk: mensen zijn onderdeel van een geheel en willen erbij horen. In een veilige omgeving voel je je gemotiveerd en nieuwsgierig, zoek je de verbinding, neem je eigen regie en wil je blijven groeien. Dit ziet Blosse als de basis voor de ontwikkeling van kinderen én medewerkers. Door ruimte te bieden aan leren van en met elkaar, ontstaat een klimaat waar het vanzelfsprekend is om samen te blijven groeien. Maar wat is, vanuit deze besturingsfilosofie, een passende aanpak om innovatie te stimuleren?

We willen dat iedereen voelt dat innoveren gestimuleerd wordt, en dat we innovatieve ideeën toejuichen.

Bestuurder Jeroen Spanbroek: “We willen dat iedereen voelt dat innoveren gestimuleerd wordt, en dat we innovatieve ideeën toejuichen.” Om te onderzoeken hoe ze innovatie in de organisatie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen als bestuur, directie en innovatiegroep, diende Blosse een innovatievraag in voor het project Anders Organiseren van de PO-Raad. Dat innovatiethema leefde al volop in de organisatie. Maar Blosse wilde niet alleen kijken naar anders organiseren, maar ook naar een ander klimaat.

Jeroen Spanbroek: “Een rijk klimaat laten ontstaan voor innovatie, dat is waar we voor gaan. Daarmee bedoel ik dat we niet van bovenaf innovaties willen opleggen, maar dat kindcentra naar de innovatiegroep komen met een concrete hulpvraag. Niet vanuit noodzaak, maar vanuit ambitie dus.”

Resultaat

Enkele resultaten op een rij

 • Uitnodigende rol innovatiegroep
  In het verleden beoordeelde een groep van zeven leidinggevenden van Blosse-kindcentra of voorstellen voor innovaties binnen Blosse kansrijk waren. Top-down, dus. Na een zelfevaluatie heeft de innovatiegroep zijn rol herijkt, passend bij het Blosse van nu. Meer bottom-up en meer uitnodigend en ondersteunend.

 • Organisatie van inspirerende bijeenkomsten
  De leden van de innovatiegroep hebben zich ten doel gesteld innovaties binnen en buiten Blosse te onderzoeken en te delen, en om inspirerende bijeenkomsten te organiseren. Ze stimuleren het aanvragen van subsidies en vormen het aanspreekpunt voor ideeën en vraagstukken. De innovatiegroep wil, met deze uitgekristalliseerde taken, recht doen aan de besturingsfilosofie van de organisatie.        

 • Anders besturen
  De bestuurders Jeroen Spanbroek en Jeanette de Jong namen hun rol onder de loep en stelden zichzelf (net als de innovatiegroep) de herijkingsvraag. Het feit dat Blosse een platte organisatiestructuur heeft, betekent dat de bestuurders zelf het gesprek aangaan met de ruim vijftig leidinggevenden.

 • Proeftuinen
  Het bestuur hoopt dat de proeftuintjes voor innovaties straks als paddenstoelen uit de grond schieten, of het nu gaat om één klas, een afdeling van het servicebureau of om diverse locaties tegelijkertijd. Spanbroek: “We willen dat iedereen voelt dat innoveren gestimuleerd wordt, en dat we innovatieve ideeën toejuichen. Als College van Bestuur kijken we welke mensen, middelen en andere randvoorwaardelijke zaken nodig zijn om deze vernieuwingen ook echt mogelijk te maken.” 

 • Delen, groeien, borgen
  De resultaten worden breed binnen Blosse gedeeld, om een olievlekwerking en borging te realiseren. Jeroen Spanbroek: “Eén keer per maand komen alle 54 leidinggevenden van onderwijs en opvang bij elkaar tijdens de ‘samen delen dag’. Dan is er volop ruimte om ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen met elkaar te bespreken. Hier gaan we de ervaringen uit de proeftuin ook delen. Naast de domeinen, hebben we ‘takken’ voor intervisie en visievorming. Een tak wordt gevormd door zeven mensen, elk uit een ander domein. Op deze manier ontstaat er een rijke voedingsbodem voor leren van en met elkaar én voor innovatie.”

Proces

Blosse heeft bij de uitwerking van de innovatievraag ondersteuning gekregen van procesbegeleider Bas van Eekhout. Ook de rol van de innovatiegroep van Blosse is nader onderzocht.

Proeftuin de Vlindertuin

Daarnaast ging Blosse ‘proeftuinieren’, met een locatie die een innovatievraag heeft: Kindcentrum de Vlindertuin in Heerhugowaard. Deze locatie wil graag innoveren en is, met hulp van Van Eekhout als procesbegeleider, begonnen met een definiëring van ‘anders organiseren’. Want wat verstaan leidinggevenden en medewerkers onder deze term? En hoe ga je daar als team dan samen mee aan de slag? Het managementteam van de locatie kreeg hierbij een sparringrol en ging in gesprek met de leidinggevenden en de innovatiegroep.

 

Verhalen bij dit praktijkvoorbeeld