Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) is een gezamenlijk initatief van de PO-Raad, de VO-raad, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Waarborgfonds Kinderopvang. Ruimte OK is een onafhankelijke organisatie met expertise op het gebied van ontwikkeling, financiering en organisatie van huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. Door middel van een website, een helpdesk, een online kennisbank, trainingen en andere praktische hulpmiddelen ondersteunt de stichting besturen en gemeentes bij het nemen van de regie op het gebied van huisvesting voor het onderwijs en kinderopvang.

In de Raad van Toezicht (op voordracht PO-Raad en VO-raad)

Marian Dekker