Op het eerste gezicht lijken een basisschool, middelbare school, mbo-instelling, hogeschool en universiteit niet op elkaar. Ze hebben allemaal een eigen profiel en elke sector kent zijn eigen specifieke uitdagingen. Toch heeft het onderwijs een gezamenlijke opdracht die veel sterker zichtbaar zou moeten zijn. Leerlingen worden het best op de maatschappij voorbereid als het onderwijs samenwerkt, van voorschool tot eindonderwijs.

Sinds 22 maart 2010 is de Stichting van het Onderwijs de plek waar de samenhang en verbondenheid binnen het onderwijs centraal staan. De werknemers- en werkgeversorganisaties introduceerden een platform, gericht op structureel overleg met de overheid, gevoed door de dialoog tussen de mensen uit het onderwijs zelf en hun directe partners.

De Stichting wil hiermee bereiken dat het onderwijs een betere reputatie krijgt in de publieke opinie en grotere steun van betrokkenen en overheden. Dit kan alleen met een volgehouden ambitie van de deelnemers in de Stichting.

Bestuursleden

 • Mevrouw Rinda den Besten | voorzitter PO-Raad
 • De heer Jan Boersma | bestuurder FNV Overheid
 • De heer Pieter Duisenberg | voorzitter VSNU
 • De heer Thom de Graaf | voorzitter Vereniging Hogescholen
 • Mevrouw Petra van Haren | voorzitter AVS
 • De heer Ton Heerts | voorzitter MBO Raad
 • De heer Paul Rosenmöller | voorzitter VO-raad
  (tevens voorzitter Stichting van het Onderwijs)
 • Mevrouw Loek Schueler | voorzitter CNV Onderwijs
 • De heer Jilles Veenstra | voorzitter FvOv
 • Mevrouw Liesbeth Verheggen | voorzitter AOb
  (tevens vicevoorzitter & penningmeester Stichting van het Onderwijs)