Nieuws

Subsidie verbetering basisvaardigheden aan te vragen tot en met 23 september

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen sinds 16 augustus subsidie aanvragen om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren. In het kader van het zogenoemde Masterplan Basisvaardigheden is een basissubsidie en een aanvullende subsidie beschikbaar. Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) lees je meer over de voorwaarden en de aanvraag.

Voor ongeveer 500 scholen is er een basissubsidie beschikbaar om het onderwijs in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te verbeteren. Zo'n 150 van deze scholen kunnen tevens een aanvullende subsidie krijgen, in combinatie met ondersteuning van een basisteam. De mogelijkheid voor het aanvragen van de subsidie voor schooljaar 2022/2023 loopt tot en met 23 september 2022. Het plan om het onderwijs te verbeteren hoeft dan nog niet af te zijn.

Minister Dennis Wiersma (voor Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft de subsidieregeling nadrukkelijk gepresenteerd als een tijdelijke maatregel. Het is een opmaat naar “een structureel instrument om financiële middelen te verdelen naar scholen die dat het meest nodig hebben en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen’’. De PO-Raad benadrukt het belang van een structurele aanpak en heeft zich kritisch uitgelaten over de inzet van de basisteams. De PO-Raad gaat hierover verder in gesprek met het ministerie.

De Kamerbrief met de verdere uitwerking van het masterplan wordt in het najaar verwacht.

kind in klas

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten