Samenstelling

De samenstelling van de kennisgemeenschap bestaat uit onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, studenten, directieleden, bestuurders en externe onderzoekers.

Doel:

De opdracht van de kennisgemeenschap is het verbeteren/ondersteunen van de kwaliteit van het taalonderwijs in Amsterdam. De kennisgemeenschap kent verschillende doelen. Professionalisering en het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk, leerkrachten ondersteunen in hun dagelijkse werk, verbetering van de onderwijspraktijk met doorscholing, het versterken van de beroepsidentiteit, het vergroten van het werkplezier. Dit gebeurt op basis van een lokale organisatie.

Activiteiten

De meest nadrukkelijke activiteiten van de kennisgemeenschap zijn samenwerken en het organiseren van bijeenkomsten.

Contact

Marja Borgers
marja.borgers@chello.nl