In dit bulletin wordt nader ingegaan op de informatie die bekend is gemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond 31 maart.

In het vervolg van dit bulletin vindt u informatie over:

  • De verlenging van de maatregelen m.b.t het onderwijs;
  • De gevolgen van het verlengen van de maatregelen voor de meivakantie;
  • Het bieden van noodopvang in de meivakantie;
  • Kwetsbare kinderen;
  • Examens.

Maatregelen voor het onderwijs verlengd
Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit geldt ook voor scholen en kinderopvang. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de door de school aangehouden meivakantie. De verlenging van de maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Betekenis voor het onderwijs
Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van scholen en onderwijspersoneel, maar ook van ouders die het eigen thuiswerken vaak combineren met hulp bij het afstandsonderwijs van hun kinderen. We vertrouwen er echter op dat alle schoolleiders en -bestuurders, leraren, ouders en leerlingen samen de schouders er onder zetten. Zodat ook de komende weken zo goed als mogelijk afstandsonderwijs geboden kan worden, noodopvang wordt geboden en schoolexamens georganiseerd kunnen worden. Weet dat OCW uw inspanningen zeer waardeert en u zal ondersteunen waar nodig.

Gevolgen van het verlengen van de maatregelen op de meivakantie en de noodopvang
Ondanks de uitzonderlijke situatie waar we momenteel in verkeren gaan de door de school aangehouden meivakantie door. Een tijd waarin kinderen vrije tijd hebben en ook leraren vrij zijn.

Om de noodopvang in deze uitzonderlijke situatie te kunnen continueren tot in elk geval 28 april - en mogelijk langer - zullen de onderwijs- en de kinderopvangsector samen met OCW en SZW de tijd tot eind april gebruiken om samen na te denken over scenario’s met betrekking tot de opvang tijdens de meivakantie.

Afstandsonderwijs en kwetsbare leerlingen
Nu de maatregelen van het onderwijs worden verlengd is het nog belangrijker dat we voldoende aandacht geven aan de leerlingen die thuis meer begeleiding nodig hebben en de leerlingen voor wie thuis geen veilige basis biedt. In de Kamerbrief van 20 maart heeft minister Slob aangegeven welke extra inspanningen worden gevraagd om ook voor deze kinderen alles te doen wat nodig is. Op veel plaatsen zien we hier goede initiatieven van de grond komen. We horen helaas ook dat dit nog niet op alle plekken al voldoende geregeld is. Hierbij verzoeken we u om alles in het werk te stellen deze kinderen te bereiken en extra te begeleiden en/of mee te werken om deze kinderen op te vangen. Eind deze week ontvangt u over de aanpak hiervoor een update. Ook de Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Examens
Momenteel wordt hard gewerkt aan het uitwerken van het besluit om dit jaar geen centrale eindexamens te organiseren. Vrijdag bent u over een deel van deze uitwerking al geïnformeerd en hebben scholen via het CVTE een servicedocument ontvangen. Zo snel mogelijk volgt er meer informatie over de slaag/zakregeling.

De verlenging van de maatregelen vanavond verandert niets aan de mededeling ten aanzien van de (school)examens, zoals gedaan in de brief van vorige week. Deze kunnen afgenomen worden, fysiek met in achtneming van de adviezen van de RIVM, of op afstand.

Trefwoorden