Gym en bewegen

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Is er een minimum aantal uren bewegingsonderwijs dat moet worden gegeven in het funderend onderwijs?

  Per 2023 wordt geven van minimaal twee uur bewegingsonderwijs aan elke leerling in het funderend onderwijs verplicht gesteld. Het gaat daarbij om twee lesuren (in totaal minimaal 90 minuten / twee keer 45 minuten).

  De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs van het ministerie van OCW ondersteunt basisscholen om te voldoen aan deze wettelijke eis voor bewegingsonderwijs vanaf 2023. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen tijdens de schooldag te stimuleren. Meer informatie over deze subsidie vind je op de site van de KVLO.

 • Kunnen de gymlessen vanaf 11 mei doorgang vinden?

  De PO-Raad en het ministerie van OCW hanteren als uitgangspunt dat gym een onderdeel is van het onderwijs. Leerlingen mogen dus weer bewegingsonderwijs volgen. Bij voorkeur wordt de gymles buiten gegeven, maar als dat nodig is bijvoorbeeld door het ontbreken van faciliteiten of door weersomstandigheden, is het ook mogelijk om gymles binnen te verzorgen. Een protocol van de KVLO volgt deze lijn. In het protocol bewegingsonderwijs staat hierover het volgende: ‘de lessen worden in ieder geval tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Het virus lijkt in buitenlucht sneller te verdunnen, waardoor er minder risico op verspreiding is. Met een beperktere ventilatie en luchtkwaliteit in zalen is het daarom gewenst om matig-intensieve activiteiten te verzorgen.'

  Naast het protocol bewegingsonderwijs vind je op een weeropschool.nl een handig schematisch overzicht van leerlijnen die buiten en binnen gegeven kunnen worden. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen uitgewerkt door de KVLO.

  Het protocol bewegingsonderwijs is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.