Passend onderwijs, kwetsbare leerlingen

Laatste nieuws

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items

Veelgestelde vragen

 • Voor sommige leerlingen is school de veilige plek. Nu gezinnen de komende tijd nog meer op elkaar zijn aangewezen zijn deze kinderen extra kwetsbaar. Hoe kunnen we daar zicht op houden?

  Helaas is ‘thuis' niet voor alle kinderen een veilige of fijne plek; zij hebben te maken met spanningen, (ernstige) armoede, of zelfs kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Ook zijn er zorgen over kinderen in het speciaal onderwijs, die nu de ondersteuning en structuur van de school missen.  
  Naar aanleiding van overleg tussen het ministerie van OCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), VO-raad en PO-Raad heeft minister Slob op 20 maart een bericht verspreid met extra maatregelen voor kwetsbare leerlingen. Om de kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn of in een klaslokaal op school. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.  

 • Hoe gaan we nu om met de zorgplichttermijn?

  Uitgangspunt van OCW is dat scholen zich aan de wettelijke termijn houden. Dat wil zeggen dat ze 6 – 10 weken de tijd hebben voor het onderzoeken of zij kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte bij leerlingen die zich hebben aangemeld. Dit wettelijk voorschrift beschermt de rechten van de leerling en ouders.

  Het ministerie begrijpt dat de omstandigheden die samenhangen met de sluiting van scholen in verband met het coronavirus ertoe kunnen leiden dat de termijnen niet haalbaar zijn. Dat geldt overigens niet voor reguliere vakantieperiodes.

  Als een observatie onderdeel moet uitmaken van het verplichte onderzoek bij toelating is het denkbaar dat dit nu niet lukt. In dergelijke gevallen is het aan de school (en aan de ouders) om aan te geven wat de reden is dat de school de termijnen niet haalt. OCW vraagt van de scholen niet het onmogelijke, maar adviseert om vooral te bekijken of de observatie echt nodig is.