Hoeveel geld gaat er naar het primair onderwijs en hoe zit het systeem in elkaar?

Alles wat je altijd al wilde weten over de financiën in het primair onderwijs. Hieronder vind je de vragen over het lumpsumstelsel. Lees ook de vragen en antwoorden over de uitgaven, verantwoording en de salarissen in het primair onderwijs.

 

Centen van de sector banner

Hoeveel geld gaat er naar het primair onderwijs?

Hoeveel bekostiging ontvangen schoolbesturen per leerling?

Wat is waar? Er is de afgelopen jaren meer geld per leerling naar het primair onderwijs gegaan of er is op bezuinigd?

Is schoolbekostiging een goed idee?

Waarop is de bekostiging van het primair onderwijs gebaseerd?

Waarom krijgen schoolbesturen lumpsum en is het geld niet geoormerkt?

De lumpsum in vijf stellingen

Uit de praktijk: Schoolleider Hanneke de Frel

,,Of ik als schoolleider zonder het schoolbestuur zou kunnen? Nee”, zegt schoolleider Hanneke de Frel. ,,Als ik kijk naar hoeveel tijd ik al kwijt ben aan het runnen van de school, lijkt dat me lastig.”

Uit de praktijk: Schoolbestuurder Marten Elkerbout

,,Ik zie in het primair onderwijs geen dure adviseurs en nutteloze cursussen. Ieder dubbeltje wordt omgedraaid’’, zegt Marten Elkerbout, bestuurder van Stichting Spaarnesant. Hij reageert daarmee op de misverstanden rondom de bekostiging van de sector.

Uit de praktijk: Schoolbestuurder Thea Meijer

,,Wat is toereikend? Een lastige vraag… maar hoogte en wijze van bekostiging hebben natuurlijk invloed op onderwijskwaliteit. Ik wil niet somberen, maar zo onderbouwd mogelijk laten zien hoe het PO er voorstaat. En dan is het goed om te realiseren dat ons primair onderwijs van uitstekende kwaliteit is en zelfs tot de wereldtop behoort!”