Waar gaat het geld in het primair onderwijs naar toe en hoe verantwoorden schoolbesturen zich over de besteding van publiek geld?

Alles wat u altijd al wilde weten over de financiën in het primair onderwijs. Hieronder vind je de vragen over de uitgaven, verantwoording en de salarissen in het primair onderwijs. Lees ook de vragen en antwoorden over het lumpsumstelsel.

 

Centen van de sector banner

Waar wordt het geld in het primair onderwijs aan uitgegeven?

Hoe zien bekostiging en uitgaven er per basisschoolklas uit?

Wat zegt het vermogen van een school over zijn financiële situatie?

Hoe verantwoorden schoolbesturen zich over hun uitgaven?

Wat kan er beter aan de verantwoording?

Wat verdient een leraar in het primair onderwijs?

Waarom zijn werkgeverslasten in het primair onderwijs hoger dan in het voortgezet onderwijs?

Hoe hoog is de overhead in het primair onderwijs?

Uit de praktijk: Schoolleider Christa Somers

,,Ik moet er niet aan denken dat er géén bestuur zou zijn. Dan zou ik als schoolleider een soort bedrijfsleider zijn. Daar worden leerlingen niet beter van en daar ligt ook mijn passie niet.’’

Uit de praktijk: Schoolbestuurder Lia van Meegen

Altijd maar weer dat wantrouwen jegens bestuurders. Schoolbestuurder Lia van Meegen is er klaar mee. ,,Als ik iets niet goed doe, wil ik dat weten en veranderen. Ik zit hier om goed onderwijs te organiseren.”

Uit de praktijk: Schoolleider Maaike Nieuwenhuis

,,Onze schoolbestuurders hebben de kracht om de juiste vragen te stellen. Ze zijn kritisch op een positieve manier en dat zorgt ervoor dat ontwikkelingen doorgezet worden. Dat is ook wat een leidinggevende moet doen: anderen in hun kracht zetten.”