Het overgrote deel van de bekostiging van scholen, ontvangen zij via de lumpsum. Daarin zitten enkele regelingen verwerkt. Scholen die lesgeven aan nieuwkomers kunnen los daarvan ook aanvullende bekostiging aanvragen. Enkele regelingen op een rij.

Kleinescholentoeslag

Dit is een toeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen die in de lumpsum zit verwerkt. Deze toeslag zorgt ervoor dat zij ondanks het relatief lage aantal leerlingen genoeg personeel in dienst kunnen nemen. Door de kleinere scholen tegemoet te komen in de kosten, kunnen zij makkelijker blijven bestaan en blijft de diversiteit in het primair onderwijs behouden. De kleinescholentoeslag dat een schoolbestuur van de kleine school ontvangt, wordt als volgt berekend: 385 - (2,67 * het aantal leerlingen) = toeslag per leerling in euro.

Gewichtenregeling

De gewichtenregeling bepaalt hoeveel geld scholen krijgen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hoe meer kinderen met een potentiele achterstand of hoe hoger het gewicht, hoe hoger het bedrag dat scholen krijgen. Ook het postcodegebied waarin de school staat, heeft invloed op dat bedrag.
Het gewicht van een achterstandsleerling wordt vastgesteld op basis van het opleidingsniveau van de ouders van het kind. Wanneer zij hun kind aanmelden bij een school, vullen ze hierover een ouderverklaring in.

Het achterstandsgewicht wat eenmaal is vastgesteld, blijft ook gelden als de leefsituatie van de leerling gedurende het verblijf op de school verandert. Het leerlingengewicht kan alleen wijzigen als de leerling naar een andere school gaat en opnieuw wordt gewogen. Het is dus mogelijk dat kinderen uit één gezin verschillende gewichten hebben. Het bedrag dat hiermee is gemoeid wordt opgenomen in de lumpsum.

Nieuwkomerbekostiging

Er zijn scholen die moeite hebben goed onderwijs te organiseren voor al hun leerlingen omdat zij bijvoorbeeld voor kortere duur onderwijs verzorgen of omdat de leerlingenaantallen sterk fluctueren waardoor zij (een deel van) de bekostiging mislopen. Zij kunnen bekostiging voor nieuwkomers aanvragen.

Meer weten?

Meer weten over achterstandsgewichten, lees dan verder op de website van het Nederlands Jeugd Instituut of de website van de Rijksoverheid. Informatie over de nieuwkomerbekostiging is te vinden op de website van LOWAN, de organisatie voor Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers.

Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Reinier Goedhart.