Het overgrote deel van de bekostiging van scholen, ontvangen zij via de lumpsum. Daarin zitten enkele regelingen verwerkt. Scholen die lesgeven aan nieuwkomers kunnen los daarvan ook aanvullende bekostiging aanvragen. Enkele regelingen op een rij.

Kleinescholentoeslag

Dit is een toeslag voor scholen met minder dan 145 leerlingen die in de lumpsum zit verwerkt. Deze toeslag zorgt ervoor dat zij ondanks het relatief lage aantal leerlingen genoeg personeel in dienst kunnen nemen. Door de kleinere scholen tegemoet te komen in de kosten, kunnen zij makkelijker blijven bestaan en blijft de diversiteit in het primair onderwijs behouden. 

Gewichtenregeling

De gewichtenregeling bepaalt hoeveel geld scholen krijgen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Hoe meer kinderen met een verwachte achterstand, gebaseerd op de sociaal economische situatie van het kind, hoe hoger de achterstandsscore, hoe hoger het bedrag dat scholen krijgen. De achterstandsscore wordt (per 1-1-2019) vastgesteld op basis van het o.a. opleidingsniveau van de ouders van het kind, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de ouders en of de ouders van het kind in de schuldsanering zitten.

Nieuwkomerbekostiging

Er zijn scholen die moeite hebben goed onderwijs te organiseren voor al hun leerlingen omdat zij bijvoorbeeld voor kortere duur onderwijs verzorgen of omdat de leerlingenaantallen sterk fluctueren waardoor zij (een deel van) de bekostiging mislopen. Zij kunnen bekostiging voor nieuwkomers aanvragen.

Meer weten?

Meer weten over achterstandsgewichten, lees dan verder op de website van het Nederlands Jeugd Instituut of de website van de Rijksoverheid. Informatie over de nieuwkomerbekostiging is te vinden op de website van LOWAN, de organisatie voor Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers.

Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Reinier Goedhart.