Alle onderwijsinstellingen in Nederland vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT). Deze wet bepaalt wat bestuurders in de publieke en semipublieke sector maximaal mogen verdienen. De wet zegt dat schoolbesturen geen hoger salaris mogen uitbetalen dan het maximum – normen hiervoor kunnen jaarlijks veranderen - en verbiedt een bestuurder een hoger salaris te accepteren. Bij overtreding zijn zowel schoolbestuur als bestuurder verplicht mee te werken aan het terugbetalen van te veel betaalde vergoedingen. De wet geld ook voor interim bestuurders, wanneer deze binnen een periode van achttien maanden langer dan zes maanden in dienst zijn.

Interne toezichthouders mogen volgens de WNT 10 procent van het bestuurlijk maximum verdienen. Voor de voorzitter van een raad van toezicht of intern toezichthoudend orgaan is dat 15 procent.

De wet verplicht schoolbesturen de honoraria van alle bestuurders en van alle werknemers die meer verdienen dan het sectoraal bepaalde maximum te publiceren in het jaarverslag. Het teveel betaalde salaris wordt dan ingehouden op de bekostiging.

Meer weten?

Meer informatie over de Wet normering topinkomens is te lezen op de speciale website topinkomens.nl van de Rijksoverheid. Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie ook terecht bij de Helpdesk.