Goed financieel management binnen een schoolbestuur is pas mogelijk is wanneer de verschillende betrokkenen binnen de organisatie weten wat hun rol is in het kader van goed financieel management en zij de juiste competenties hebben om deze rol goed uit te kunnen voeren.

In opdracht van de PO-Raad heeft Ernst & Young daarom een zelftest ontwikkeld voor schoolbesturen, toezichthouders en de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad. Zij kunnen met behulp van een zelftest zien hoe ze ervoor staan met hun financieel management. Deze test geeft inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van de resultaten van de test kan een keuze worden gemaakt voor de ondersteuning die nodig is bij het verder professionaliseren van het financieel management.

Aan de slag

Vul hier uw gegevens in en u ontvangt per mail een link naar de test.

Meer weten?

Hulp nodig? Leden van de PO-Raad kunnen voor meer informatie terecht bij de Helpdesk of bij beleidsadviseur Reinier Goedhart.