Project Eerst kiezen, dan delen

Met de invoering van de lumpsumregeling in het primair onderwijs hebben besturen en scholen meer zeggenschap gekregen over de wijze waarop ze hun middelen inzetten. Bij het grootste deel van de besturen en scholen heeft dit op beperkte schaal geleid tot veranderingen in de verdeling en besteding van het geld. Ook hebben zij volop aandacht besteed aan de meer beheersmatige kanten van financieel management.

Koppeling onderwijskundig en financieel beleid

Die goed te begrijpen aandacht voor de beheersmatige kanten is echter vaak ten koste gegaan van de aandacht voor een optimale koppeling tussen (onderwijskundig) beleid en financieel beleid. Het evaluatierapport Lumpsum heeft dit nog eens duidelijk gemaakt. Juist daarom is de PO-Raad gestart met een meerjarig project waarin het versterken van die koppeling centraal staat: Eerst kiezen, dan delen. In podium EXTRA kunt u een artikel lezen over financieel management.

Activiteiten Eerst kiezen, dan delen

De PO-Raad geeft op verschillende manier invulling aan Eerst kiezen, dan delen. Zo hielden we in het najaar van 2012 diverse conferenties over financieel management. Daarnaast gaan we good practices op de website delen. Ook vindt u er documentatie in de vorm van publicaties en kunt u een zelftest uitvoeren. 

 

 

Agenda

Net aangekondigd

Meer agenda-items